Vi har 20% rabatt på alle behandlinger til:

pensjonister

studenter

100 % uføre